dzisiaj jest: 22 września 2019. imieniny: Tomasz, Maurycy
wersja polska Szanowni Rodzice !
 
Od 1 września 2012 r. w ramach Projektu ,,Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk’’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Brańsk zostały utworzone punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat. Punkty przedszkolne o nazwie Ośrodki wychowania przedszkolnego działają przy Szkołach Podstawowych w Domanowie, Holonkach i Chojewie. W Ośrodkach realizowany jest program wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku po 5 godzin dziennie. Dzieci mają również możliwość korzystania z zajęć dodatkowych: z języka angielskiego, rytmiki, religii oraz poradnictwa psychologicznego i logopedycznego. W czasie zajęć wydawane są również gorące posiłki w postaci obiadów. W ramach projektu wyposażono sale zajęć w meble i niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć oraz materiały i pomoce dydaktyczne.